Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    


Persona, Familia i Successions

Civil i Processal

Responsabilitat civil general.

Responsabilitat contractual.

Responsabilitat extracontractual.

Responsabilitat patrimonial de l'administració.

Reclamacions de quantitat.

Reclamacions per accidents de trànsit.

Dret sanitari.

Contractes.

Drets reals sobre gaudi, garantia i adquisició.

Consumidors i usuaris.

Dret bancari.

Dret immobiliari.

Recursos en sancions tributàries i fiscals.

Família i Matrimonial

Divorcis de mutu acord i contenciosos.

Regulació de guarda i custòdia de menors, establiment de règim de visites i pensió d’aliments.

Modificació de mesures acordades en sentència.

Reclamació de pensions d'aliments impagades per via civil o penal.

Liquidació del règim econòmic matrimonial.

Assessorament i legalització de parelles de fet.

Procediments de separació de parelles de fet.

Redacció de capítols matrimonials.

Herències i Successions

Declaracions d’hereu.

Manifestació i acceptació d'herències.

Assessorament legal i fiscal i planificació de la successió testamentària.

Reclamacions de llegítimes i llegats.

Impugnacions testamentàries.

Tramitació de les escriptures d’acceptació (liquidació de l’impost de successions i donacions i inscripció als Registres).

Assessorament i planificació de la successió en l’empresa familiar.